Diverse kerken en geloofsgemeenschappen in Alblasserdam ontmoeten elkaar al sinds 2010 aan een overlegtafel. In aansluiting op de landelijke trend zijn wij vanaf 2018 verder georganiseerd als Diaconaal Platform Alblasserdam en is er een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Diverse kerken en geloofsgemeenschappen in Alblasserdam ontmoeten elkaar al sinds 2010 aan een overlegtafel. In aansluiting op de landelijke trend zijn wij vanaf 2018 verder georganiseerd als Diaconaal Platform Alblasserdam en is er een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Diverse kerken en geloofsgemeenschappen in Alblasserdam ontmoeten elkaar al sinds 2010 aan een overlegtafel. In aansluiting op de landelijke trend zijn wij vanaf 2018 verder georganiseerd als Diaconaal Platform Alblasserdam en is er een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Onze visie

Diakenen kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen geloofsgemeenschap maar ook daarbuiten. Het Diaconaal Platform Alblasserdam is een samenwerking van diverse kerken en geloofsgemeenschappen die elkaar willen ontmoeten en elkaar ondersteunen bij het in praktijk brengen van de christelijke naastenliefde.

Onze missie

Diaconieën samenbrengen voor uitwisseling van kennis en inzichten en praktische ondersteuning naar elkaar. Door het centrale platform van diaconieën bundelen we onze krachten en zijn we beter vindbaar voor hulpvragers. Het platform wil één aanspreekpunt zijn voor contacten met de andere sociale en maatschappelijke partners in ons dorp met als doel om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden.

Onze visie

Diakenen kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen geloofsgemeenschap maar ook daarbuiten. Het Diaconaal Platform Alblasserdam is een samenwerking van diverse kerken en geloofsgemeenschappen die elkaar willen ontmoeten en elkaar ondersteunen bij het in praktijk brengen van de christelijke naastenliefde.

Onze missie

Diaconieën samenbrengen voor uitwisseling van kennis en inzichten en praktische ondersteuning naar elkaar. Door het centrale platform van diaconieën bundelen we onze krachten en zijn we beter vindbaar voor hulpvragers. Het platform wil één aanspreekpunt zijn voor contacten met de andere sociale en maatschappelijke partners in ons dorp met als doel om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden.

Onze visie

Diakenen kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen geloofsgemeenschap maar ook daarbuiten. Het Diaconaal Platform Alblasserdam is een samenwerking van diverse kerken en geloofsgemeenschappen die elkaar willen ontmoeten en elkaar ondersteunen bij het in praktijk brengen van de christelijke naastenliefde.

Onze missie

Diaconieën samenbrengen voor uitwisseling van kennis en inzichten en praktische ondersteuning naar elkaar. Door het centrale platform van diaconieën bundelen we onze krachten en zijn we beter vindbaar voor hulpvragers. Het platform wil één aanspreekpunt zijn voor contacten met de andere sociale en maatschappelijke partners in ons dorp met als doel om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden.

Activiteiten

Gemiddeld wordt er 4 maal per jaar vergaderd. Verder is het Diaconaal Platform vertegenwoordigd in het overlegorgaan van gemeente Alblasserdam ‘Geldzaken’.

Sinds 2 jaar is er een gezamenlijk financieel Noodfonds opgericht zodat geldstromen vanuit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen centraal beschikbaar komen om acute noodhulpaanvragen te ledigen. Momenteel wordt door het Platform verder onderzocht hoe er op praktische wijze eenvoudig hulp geboden kan worden aan medeburgers die zelf geen eigen netwerk hebben.

Wilt u meer weten over stichting Noodfonds Diaconaal Platform Ablasserdam?

Activiteiten

Gemiddeld wordt er 4 maal per jaar vergaderd. Verder is het Diaconaal Platform vertegenwoordigd in het overlegorgaan van gemeente Alblasserdam ‘Geldzaken’.

Sinds 2 jaar is er een gezamenlijk financieel Noodfonds opgericht zodat geldstromen vanuit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen centraal beschikbaar komen om acute noodhulpaanvragen te ledigen. Momenteel wordt door het Platform verder onderzocht hoe er op praktische wijze eenvoudig hulp geboden kan worden aan medeburgers die zelf geen eigen netwerk hebben.

Wilt u meer weten over stichting Noodfonds Diaconaal Platform Ablasserdam?

Activiteiten

Gemiddeld wordt er 4 maal per jaar vergaderd. Verder is het Diaconaal Platform vertegenwoordigd in het overlegorgaan van gemeente Alblasserdam ‘Geldzaken’.

Sinds 2 jaar is er een gezamenlijk financieel Noodfonds opgericht zodat geldstromen vanuit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen centraal beschikbaar komen om acute noodhulpaanvragen te ledigen. Momenteel wordt door het Platform verder onderzocht hoe er op praktische wijze eenvoudig hulp geboden kan worden aan medeburgers die zelf geen eigen netwerk hebben.

Wilt u meer weten over stichting Noodfonds Diaconaal Platform Ablasserdam?

Contact met
Diaconaal Platform Ablasserdam

Voorzitter: M.T.J. (Matthijs) van den Berg
Email: diaconaalplatformalblasserdam@gmail.com

Contact met
Diaconaal Platform Ablasserdam

Voorzitter: M.T.J. (Matthijs) van den Berg
diaconaalplatformalblasserdam@gmail.com

Contact met
Diaconaal Platform Ablasserdam

Voorzitter: M.T.J. (Matthijs) van den Berg
diaconaalplatformalblasserdam@gmail.com