Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam

Steeds meer kerkgenootschappen werken samen in een Diaconaal Platform. Ook in Alblasserdam is dat al vele jaren het geval. Wij voelen ons als kerken maatschappelijk betrokken, zeker ook daar waar het leven van medeburgers minder succesvol verloopt en de zorgen en financiële problemen zich opstapelen. In samenwerking met de andere partners van het sociaal domein zetten wij ons als  Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam in om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden.

Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam

Steeds meer kerkgenootschappen werken samen in een Diaconaal Platform. Ook in Alblasserdam is dat al vele jaren het geval. Wij voelen ons als kerken maatschappelijk betrokken, zeker ook daar waar het leven van medeburgers minder succesvol verloopt en de zorgen en financiële problemen zich opstapelen. In samenwerking met de andere partners van het sociaal domein zetten wij ons als  Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam in om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden.

Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam

Steeds meer kerkgenootschappen werken samen in een Diaconaal Platform. Ook in Alblasserdam is dat al vele jaren het geval. Wij voelen ons als kerken maatschappelijk betrokken, zeker ook daar waar het leven van medeburgers minder succesvol verloopt en de zorgen en financiële problemen zich opstapelen. In samenwerking met de andere partners van het sociaal domein zetten wij ons als  Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam in om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden.

“Als Stichting Noodfonds Diaconaal Platform in Alblasserdam willen we gehoor geven aan de opdracht van de Heere Jezus om om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving. We laten ons daarin leiden door wat de Bijbel ons zegt in Lucas 6 vers 35/36: “… doe goed en leen ​geld​ aan anderen zonder iets terug te verwachten; … want ook God is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees ​barmhartig​ zoals jullie Vader in de hemel ​barmhartig​ is.” Op die manier willen we onze plaats in de samenleving innemen en iets laten zien van de realiteit van het Evangelie van de Heere Jezus.” Wij voelen ons als kerken maatschappelijk betrokken, zeker ook daar waar het leven van medeburgers minder succesvol verloopt en de zorgen en financiële problemen zich opstapelen. Hier willen wij ene helpende hand uitstrekken.

“Als Stichting Noodfonds Diaconaal Platform in Alblasserdam willen we gehoor geven aan de opdracht van de Heere Jezus om om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving. We laten ons daarin leiden door wat de Bijbel ons zegt in Lucas 6 vers 35/36: “… doe goed en leen ​geld​ aan anderen zonder iets terug te verwachten; … want ook God is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees ​barmhartig​ zoals jullie Vader in de hemel ​barmhartig​ is.” Op die manier willen we onze plaats in de samenleving innemen en iets laten zien van de realiteit van het Evangelie van de Heere Jezus.” Wij voelen ons als kerken maatschappelijk betrokken, zeker ook daar waar het leven van medeburgers minder succesvol verloopt en de zorgen en financiële problemen zich opstapelen. Hier willen wij ene helpende hand uitstrekken.

“Als Stichting Noodfonds Diaconaal Platform in Alblasserdam willen we gehoor geven aan de opdracht van de Heere Jezus om om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving. We laten ons daarin leiden door wat de Bijbel ons zegt in Lucas 6 vers 35/36: “… doe goed en leen ​geld​ aan anderen zonder iets terug te verwachten; … want ook God is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees ​barmhartig​ zoals jullie Vader in de hemel ​barmhartig​ is.” Op die manier willen we onze plaats in de samenleving innemen en iets laten zien van de realiteit van het Evangelie van de Heere Jezus.” Wij voelen ons als kerken maatschappelijk betrokken, zeker ook daar waar het leven van medeburgers minder succesvol verloopt en de zorgen en financiële problemen zich opstapelen. Hier willen wij ene helpende hand uitstrekken.

Hoe werken wij

In samenwerking met de andere partners van het sociaal domein zetten wij ons in om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden. Hulp uit het Noodfonds is pas mogelijk als de wettelijke voorzieningen geen uitkomst bieden of wanneer deze een onoverkomelijke drempel opwerpen. De hulp die wij verstrekken is incidenteel. Structurele ondersteuning is een taak van de overheid en een structurele verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden of anderen met een minimum inkomen valt onder haar verantwoordelijkheid. De aanvraag moet worden ingediend via noodfondsdpa@gmail.com De financiële hulp wordt te allen tijde overgemaakt naar de crediteuren, in principe nooit direct aan de hulpvrager. Per hulpvrager mag maximaal € 1.000,- versterkt worden.

Hoe werken wij

In samenwerking met de andere partners van het sociaal domein zetten wij ons in om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden. Hulp uit het Noodfonds is pas mogelijk als de wettelijke voorzieningen geen uitkomst bieden of wanneer deze een onoverkomelijke drempel opwerpen. De hulp die wij verstrekken is incidenteel. Structurele ondersteuning is een taak van de overheid en een structurele verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden of anderen met een minimum inkomen valt onder haar verantwoordelijkheid. De aanvraag moet worden ingediend via noodfondsdpa@gmail.com De financiële hulp wordt te allen tijde overgemaakt naar de crediteuren, in principe nooit direct aan de hulpvrager. Per hulpvrager mag maximaal € 1.000,- versterkt worden.

Hoe werken wij

In samenwerking met de andere partners van het sociaal domein zetten wij ons in om vastgelopen medeburgers te helpen de weg terug te vinden. Hulp uit het Noodfonds is pas mogelijk als de wettelijke voorzieningen geen uitkomst bieden of wanneer deze een onoverkomelijke drempel opwerpen. De hulp die wij verstrekken is incidenteel. Structurele ondersteuning is een taak van de overheid en een structurele verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden of anderen met een minimum inkomen valt onder haar verantwoordelijkheid. De aanvraag moet worden ingediend via noodfondsdpa@gmail.com De financiële hulp wordt te allen tijde overgemaakt naar de crediteuren, in principe nooit direct aan de hulpvrager. Per hulpvrager mag maximaal € 1.000,- versterkt worden.

Wilt u een aanvraag indienen?

Download hier het formulier

Meer weten over ons beleid?

Open het beleidsplan

Wilt u een aanvraag indienen?

Download hier het formulier

Meer weten over ons beleid?

Open het beleidsplan

Wilt u een aanvraag indienen?

Download hier het formulier

Meer weten over ons beleid?

Open het beleidsplan

Wie zijn wij

Bestuur

Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. In lijn met het beleid ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding voor hun inzet voor de stichting. 
 
Voorzitter: M.T.J. (Matthijs) van den Berg 
Secretaris: J.A. (Arjan) Verloop 
Penningmeester: M.S. (Maarten) Peekstok
Wij zijn als bestuur dankbaar dat ook de geldstromen, komend vanuit de kerken, nu dankzij de oprichting van de Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam zijn gecentraliseerd en beter bereikbaar geworden voor hulpvragers.

Algemene informatie

Stichting Noodfonds
Diaconaal Platform Alblasserdam
 
Oosteinde 56 B
2969 AV Oud-Alblas
 
Bank nr: NL46SNSB 0339 6222 29
IBAN status KVK: 78540410
RSIN: 861 441 977

Wie zijn wij

Bestuur

Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. In lijn met het beleid ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding voor hun inzet voor de stichting. 
 
Voorzitter: M.T.J. (Matthijs) van den Berg 
Secretaris: J.A. (Arjan) Verloop 
Penningmeester: M.S. (Maarten) Peekstok
 

Algemene informatie

Stichting Noodfonds
Diaconaal Platform Alblasserdam
 
W.B. van der Veldenstraat 22
2953 CX Alblasserdam
 
Bank nr: NL46SNSB 0339 6222 29
IBAN status KVK: 78540410
RSIN: 861 441 977
Wij zijn als bestuur dankbaar dat ook de geldstromen, komend vanuit de kerken, nu dankzij de oprichting van de Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam zijn gecentraliseerd en beter bereikbaar geworden voor hulpvragers.

Wie zijn wij

Bestuur

Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. In lijn met het beleid ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding voor hun inzet voor de stichting. 
 
Voorzitter: M.T.J. (Matthijs) van den Berg 
Secretaris: J.A. (Arjan) Verloop 
Penningmeester: M.S. (Maarten) Peekstok
Wij zijn als bestuur dankbaar dat ook de geldstromen, komend vanuit de kerken, nu dankzij de oprichting van de Stichting Noodfonds Diaconaal Platform Alblasserdam zijn gecentraliseerd en beter bereikbaar geworden voor hulpvragers.

Algemene informatie

Stichting Noodfonds
Diaconaal Platform Alblasserdam
 
Oosteinde 56 B
2969 AV Oud-Alblas
 
Bank nr: NL46SNSB 0339 6222 29
IBAN status KVK: 78540410
RSIN: 861 441 977